Naujienos

2023 06 07

Krekenavoje – kanklės. TV ekrane – pažadėję neleisti joms nutilti.

( Po Sekminių berželių palaima – „Tau, mano Mamyte“ )

Šeštadienį, birželio 10 dieną, 12.30 įsijungti TV8 kanalą – verta. Vyks paskutinioji Vietos veiklos projekto „Tik tai, kas tikra“ transliacija. Tai bus puikiausia proga prisiminti gegužės pabaigoje Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje skambėjusį koncertą „Tau, mano Mamyte“, skirtą Motinos dienai paminėti. Kaip ir Sekminių iškilmes, kanklininkų festivalį, daugybę šviesių žmonių, šiltų akimirkų.

Tą Gegužės 28-ąją, pamaldoms pasibaigus, finalinis „Tik tai, kas tikra“ renginys virto tikra sielos bičiulių švente, nes nusilenkti garsiajam kanklių meistrui Stasiui Rudžiui – ne atsitiktinai gi rinktasi Krekenavoje – sulėkė suvažiavo kanklininkai iš visos Lietuvos. Lyg pažadas neleisti užmaršties žole užželti tėvų, prosenelių mintiems liaudies kultūros tradicijų takams sklido legendinio kanklininko sūnaus Kęstučio Rudžio kartu su anūkais atliekama „Lietuva brangi“.
Prie tradicinių kanklių ansamblio „Kanklytės“ ( vadovė Loreta Venslavičienė ), jungėsi kiti Panevėžio rajono muzikos mokyklos kolektyvai: skudutininkų ansamblis, taip pat mokomas mokytojos Loretos, tautinių instrumentų orkestras „Žilvitis“ ( vadovai Asta ir Audrius Derviniai ), jungtinis jaunių choras ( vadovės Vaida Nevulienė, Vijoleta Kirpotienė, Jecinta Garbaliauskienė ), rajono Švietimo centro Trečiojo amžiaus – Krekenavos, Naujamiesčio, Ramygalos – fakultetų klausytojai ir dalyviai.
Ir tegul darsyk kanklių stygos suvirpina orą ir širdis! Malonaus žiūrėjimo!

VšĮ Aukštaitijos RTR informacija

2023 05 31

Liaudies muzikos kūrybinės dirbtuvės – visai Lietuvai, nes televizijos ekrane

( Į Naujamiestį – kad susieitume kartu )

Birželio 3 dieną ( šeštadienį ) 12.30 kviečiame įsijungti TV8 kanalą. Tai – jau trečioji Vietos veiklos projekto „Tik tai, kas tikra“ transliacija. Šįsyk – iš Naujamiestyje vykusių liaudies muzikos kūrybinių dirbtuvių „Susieikime kartu“.

Bendrystė – štai pasakojimo apie garbingą Naujamiesčio praeitį ir kūrybingus dabarties žmones – gija. Nes kaip tik todėl taip dosniai kultūros tradicijomis dalijasi Panevėžio rajono muzikos mokyklos tautinių instrumentų orkestras „Žilvitis“, vadovaujamas Astos ir Audriaus Dervinių; neprilygstamieji armonikininkai, mokomi Janinos Mikalkevičienės; staigmenų kupini Trečiojo amžiaus universiteto Naujamiesčio fakulteto klausytojai, surengę didžiųjų parodų salių vertą rankdarbių parodą.
Smagaus žiūrėjimo! Vingrių ratelių! Darsyk “Susieikime kartu” – į liaudies muzikos kūrybines dirbtuves.

VšĮ Aukštaitijos RTR informacija

2023 05 29

Po Sekminių berželių palaima –
„Tau, mano Mamyte“

Vakar, Sekminių sekmadienį, per Šv. Mišias po Krekenavos švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų Bazilikos skliautais skambėjo ne, kaip įprasta, vargonai. Kanklės, pritariančios giesmei, šlovinančiai Dangiškąją Motiną – juk visą gegužę šventėme Jos Garbės mėnesį.

O ir vėliau, pamaldoms pasibaigus, muzika šventovėje nenutilo: prie tradicinių kanklių ansamblio „Kanklytės“ ( vadovė Loreta Venslavičienė ), jungėsi kiti Panevėžio rajono muzikos mokyklos kolektyvai: skudutininkų ansamblis, taip pat mokomas mokytojos Loretos, tautinių instrumentų orkestras „Žilvitis“ ( vadovai Asta ir Audrius Derviniai ), jungtinis jaunių choras ( vadovės Vaida Nevulienė, Vijoleta Kirpotienė, Jecinta Garbaliauskienė ), rajono Švietimo centro Trečiojo amžiaus universiteto trijų fakultetų – Krekenavos, Naujamiesčio, Ramygalos – klausytojai ir dalyviai.
Paskutinysis Vietos projekto „Tik tai, kas tikra“ renginys virto tikromis iškilmėmis, nes nusilenkti garsiajam kanklių meistrui Stasiui Rudžiui ( neatsitiktinai gi rinktasi Krekenavoje ) sulėkė suvažiavo kanklininkai iš visos Lietuvos. Įstabiai skambėjo legendinio kanklininko sūnaus Kęstučio Rudžio kartu su anūkais atliekama „Lietuva brangi“ – lyg pažadas neleisti užmaršties žole užželti tėvų, prosenelių mintiems liaudies kultūros tradicijų takams.
Daug istorijų buvo papasakota vakar: instrumentais, gyvais tik todėl, kad reikalingi rankoms, juos glostančioms. Balsais, ateinančiais iš pačios širdies ir šalia esančią širdį apglėbiančiais. Žvilgsniais – gyvenimo dar nepažįstančiais ir apie jį jau beveik viską sužinojusiais. Juk žmogus, kaip kartą tarė poetas Justinas Marcinkevičius, pats yra Istorija. Pati tikriausia.

Birželio 10d. 12.30 val. per TV8 darsyk susitikime koncerte „Tau, mano Mamyte“. O kol kas jūsų dėmesiui – šūsnis fotografijų: akimirkos pro Sekminių berželių šilką švenčiausiosios Mergelės Marijos globoje.

VšĮ Aukštaitijos RTR informacija

 

 

2023 05 22

„Kas po mano sodelį vaikščiojo“ – jau televizijos ekrane

( Iš Krekenavos – kanklėmis skambančios lemties – miesto )

Antrą šeštadienį iš eilės kviečiame įsijungti TV8 kanalą. Gegužės 27 dieną 12.30 – Vietos veiklos projekto „Tik tai, kas tikra“ transliacija iš Krekenavoje vykusių Etnokultūrinių dirbtuvių „Kas po mano sodelį vaikščiojo“

Vaizdo pasakojime prisiminsime, kaip kanklėmis skambančią lemtį miestui paskyrė garsusis kanklių meistras Stasys Rudis ir kaip jam ją įtvirtinti padėjo daugybių daugybė žmonių iš visos Lietuvos.
Besidairydami ir besiklausinėdami, „Kas po mano sodelį vaikščiojo“, pamatysime, kaip šimtmečiai tapo krašto kultūros istorija ir kas padėjo tradicijai išlikti šiandienoje. Panevėžio rajono muzikos mokyklos folklorinis ansamblis, vadovaujamas Daivos Tijūnonienės, tradicinių kanklių ansamblis „Kanklytės“, vedamas Loretos Venslavičienės, Krekenavos senjorų pasirodymai – daina po dainos, šokis po šokio, susitikimas po susitikimo – padės lyg mozaiką sudėlioti unikaliausią krašto ir jį branginančiųjų paveikslą.
Malonaus žiūrėjimo! Ramaus kanklių skambėjimo!

VšĮ Aukštaitijos RTR informacija

2023 05 16

Televizijos ekrane – „Giedu dainelę“

( Iš chorinės muzikos tradicijų miesto – Ramygalos )

Gegužės 20 dieną ( šeštadienį ) 12.30 būtinai įsijunkite TV8 kanalą. Prasideda Vietos veiklos projekto „Tik tai, kas tikra“ transliacijos. Pirmoji televizijos laidų cikle, pasakojančiame apie muzikos sujungtuosius, chorinės muzikos laboratorija „Giedu dainelę“, vykusi Ramygaloje. Tąsyk į sceną bendram kūriniui kilo vaikų – tėvų – senelių, o atsiminimuose – ir prosenelių – kartos.

Kviečiame prisiminti, kaip drauge Panevėžio rajono muzikos mokyklos jungtinis jaunių choras, vadovaujamas Vaidos Nevulienės ir Vijoletos Kirpotienės, Lengvosios muzikos orkestras ( vadovas Kęstutis Plančiūnas ), ir Panevėžio rajono švietimo centro Trečiojo amžiaus universiteto ( TAU ) Ramygalos fakulteto klausytojai, ir žmonės, tiesiog mylintys muziką, vertinantys bendruomeniškumo džiaugsmą, – nupynė istorijai liksiančią krašto tradicijų ir kultūros pynę. Malonaus žiūrėjimo!

VšĮ Aukštaitijos RTR informacija

2023 04 22

Į Naujamiestį – kad susieitume kartu

Kad naujamiestiečiai sustotų savo krašto himnui, reikėjo susieiti draugėn. O tada jau ir suskambo širdį į platų pasaulį išskraidinusi melodija, žodžiai, vilioję į išsvajotus tolius ir švelniai lydėję atgal – į numylėtąjį Naujamiestį. Nes yra, aišku, kas gražu ir dar gražiau, bet gražiausia – vistiek gimtinė ir žmonės, kuriuos pažinai čia. Todėl geriausiai viską, kas vakar vyko Naujamiesčio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos namų salėje ir paaiškino „Susieikime kartu“ – liaudies muzikos kūrybinės dirbtuvės.

Na, o ten, kur bendrystė, ten ir pasakojimas: apie praeitį, menant garbingą Naujamiesčio istoriją, kurtą lietuvių, žydų, karaimų; knygnešių kelius ir tautos didžiūnus – Maironį, Vaižgantą – ilgai šias vietas ir jų gyventojus minėjusius savuosiuose raštuose, ir, žinoma, dabarties žmones – darbščius, išradingus, šviesius, stebėtinai veržlius. Vertingais lobiais leido susirinkusiems grožėtis Trečiojo amžiaus universiteto ( TAU ) Naujamiesčio fakulteto klausytojai: kokie, lyg nutapyti, pačių kryželiu siuvinėti paveikslai, o išties tapytos gėlės – tokios tikros, lyg ką tik nuskintos. Arba – ugdė stiliaus pojūtį: jokiame madų žurnale tokių originalių modelių neaptiksi – tokie saviti jų mezginiai. Dosniai kultūros tradicijomis dalijosi Panevėžio rajono muzikos mokyklos tautinių instrumentų orkestras „Žilvitis“, vadovaujamas Astos ir Audriaus Dervinių; šaunieji armonikieriai, mokomi Janinos Mikalkevičienės. Liaudies muzikos kūrybinėse dirbtuvėse amžiaus skirtumų nė su žiburiu nebūtum radęs: vienodai smagiai visi sukosi rateliuose, mokėsi šokio žingsnelių ir dainų žodžių, pritardami instrumentais, kuriais, reikėtų, matyt, gerai pasistengti, kad nemokėtum groti. „Susieikime kartu“ birželio 3d. 12.30 val. kviečiame žiūrėti TV8 televizijoje. Laida, kaip ir projektas, vadinasi „Tik tai, kas tikra“. Tačiau pirmiausia – pasidairykite po fotografijų galeriją. O pavasariui baigiantis, gegužės 28 d.13 val. susitikime Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilikoje – koncerte, skirtame Motinos dienai paminėti. Juk gegužė – mūsų Dangiškosios Motinos mėnuo.

VšĮ Aukštaitijos RTR informacija

2023 03 29

Iš Krekenavos – kanklėmis skambančios lemties miesto

Pagaliau paaiškėjo, Kas po mano sodelį vaikščiojo. Vakar Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje, kaip ir jos prieigose, vaikštynių išties būta įspūdingų. Taip jau yra, kad kanklėmis skambančią lemtį Krekenavai kadais paskyrė kanklių meistras Stasys Rudis, o jai įsigyventi padėjo ne tik jo šeima, kaimynai – artimiausi ir iš atokesnių viensodžių, bet ir daugybių daugybė žmonių iš visos Lietuvos, net į Sibirą tremiami nepaleidę S.Rudžio skobtų numylėtų kanklių. Meilė grožiui – gėlėms, rankdarbiams, dainai ir Kanklėms – taip krekenaviškiai mena garsiuosius kanklininkus Rudžius. Todėl kaip tik taip – Trečiojo amžiaus universiteto ( TAU ) Krekenavos fakulteto klausytojų surengta darbų – megztų, nertų, drožtų iš medžio ir iš dešimčių tūkstančių karoliukų vertų – paroda sutikti „Kas po mano sodelį vaikščiojo“ dalyviai.

Žinoma, kad didžiausia dovana tapo šį susiėjimą savuoju apsilankymu pagerbęs Stasio Rudžio sūnus Kęstutis, dalijęsis prisiminimais ir tėčio kankles, ant kurių pažadėta: „Mes be Vilniaus nenurimsim“ – atsivežęs. Kaip šimtmečiai pynėsi į krašto kultūros istoriją, kaip tradicijos gyvuoja šiandienoje – daina po dainos, pasakojimas po pasakojimo, šokis po šokio vėrėsi Panevėžio rajono muzikos mokyklos folklorinio ansamblio, vadovaujamo Daivos Tijūnonienės, tradicinių kanklių ansamblio „Kanklytės“ ( vadovė Loreta Venslavičienė ), Krekenavos senjorų pasirodymais. Etnokultūrinėse dirbtuvėse gyvenimiška patirtis ir išmintis, vietoje nenustygstanti jaunystė ir žavi vaikiška šelmystė susivienijo bendram kūriniui. Kai kas išmoko keletą akordų kanklėmis ( ir gal tai bus ne vienintelė pamoka ), kai kas dar ilgai niūniuos senos liaudies dainos posmą. „Kas po mano sodelį vaikščiojo“ gegužės 27d. 12.30 val. TV8 televizijoje išvysite „Tik tai, kas tikra“ pavadinimu. Būtinai kviečiame žiūrėti. Bet pirmiausia – pasidairykite po fotografijų galeriją. O po šventų Velykų, balandžio 21d.15 val. susitikime Naujamiesčio Šv apaštalo evangelisto Mato parapijos namų salėje – liaudies muzikos kūrybinėse dirbtuvėse „Susieikime kartu“.

VšĮ Aukštaitijos RTR informacija

2023 03 24

Iš chorinės muzikos tradicijų miesto - Ramygalos

Kaip žadėjome, taip ir padarėme – sugiedojome savo dainelę. Beveik taip pavadintu renginiu – „Giedu dainelę“ vakar Ramygalos kultūros centre sukūrėme STEBUKLĄ. Koks kitas vardas tiktų reginiui, kai į sceną bendram kūriniui pakyla visos trys – vaikų – tėvų – senelių, o prisiminimuose – ir prosenelių – kartos. Kai nuo naujai atrasto palikimo, kad Ramygala – giliausių chorinio dainavimo tradicijų miestas, – atima žadą. Tuomet darsyk įsitikini, jog muzikai suteikta ypatinga galia: atsklendus iš nepažinotų tolių įsikurti dabartyje ir skubėti ateitin.

Arvydo Skrebės nuotraukose kviečiame ieškoti savęs, savo artimųjų, draugų, pažįstamų. Tikrai rasite, juk šioje Chorinės muzikos laboratorijoje dalyvavo ir Panevėžio rajono muzikos mokyklos jungtinis jaunių choras, vadovaujamas Vaidos Nevulienės ir Vijoletos Kirpotienės, Lengvosios muzikos orkestras ( vadovas Kęstutis Plančiūnas ), ir Panevėžio rajono švietimo centro Trečiojo amžiaus universiteto ( TAU ) Ramygalos fakulteto klausytojai, ir žmonės, tiesiog mylintys muziką, vertinantys bendruomeniškumo džiaugsmą. „Giedu dainelę“ susiėjimas, virtęs gražiausia dvasios bendraminčių švente, gegužės 20d. 12.30 val. TV8 kanale taps „Tik tai, kas tikra“ laida. Ji bus puikiausia proga prisiminti, kaip kartu pynėme krašto tradicijų ir kultūros pynę, liksiančią istorijai. Ačiū ramygaliečiams, sukūrusiems stebuklą! Kovo 28d. susitiksime Etnokultūrinėse dirbtuvėse „Kas po mano sodelį vaikščiojo“ Krekenavoje. Kviečiame ir laukiame.

VšĮ Aukštaitijos RTR informacija

Apie tuos, kuriems melodija savam krašte – ir laisvė, ir palaima, ir malda

Nepraėjus nė porai savaičių po jaudinančių Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 33 – ųjų iškilmių, trys Panevėžio rajono švietimo ir kultūros organizacijos – VšĮ Aukštaitijos RTR, Panevėžio rajono muzikos mokykla bei Panevėžio rajono švietimo centras – vėl kviečia draugėn, skelbdamos, jog kovo 23 – ąją Ramygaloje prasideda      „Tik tai, kas tikra“.

Tereikia Panevėžio rajono muzikos mokyklos kolektyvams žengti į sceną – ir žiūrovų veidai pražįsta pavasariu

PALIKIMAS – ATEIČIAI 

„Tik tai, kas tikra“ – viešosios įstaigos Aukštaitijos RTR – didžiausią dėmesį skiriančios kultūriškumo ir pilietiškumo puoselėjimui, edukaciniam turiniui – inicijuotas projektas. Sumanyta: sukurti keturias televizijos laidas ( po vieną iš trijų didžiausiųjų muzikos mokyklos filialų, ir vieną – idėją apibendrinančią ). Tai – vaizdo pasakojimai apie kartų bendrystę, šeimas, vienijamas muzikos, senelių ir tėvų pavyzdį, įkvėpusį vaikus muzikuoti, galimybę gyventi kitokį – šviesesnį – gyvenimą, kurią įteikė muzika, tuo pačiu jos palytėtąjį įpareigojusi aplink save telkti visą kaimo bendruomenę. Savaime suprantama, kad nė viena istorija neapsieis be pagrindinio herojaus, ar net kelių. Juos sups ne mažiau svarbūs ir antro, ir trečio plano atlikėjai ( jei naudotume teatrinius terminus ), daugybė pagalbininkų, patarėjų, tiesiog esančių toje pačioje erdvėje, gyvenančių tame pačiame laike, bendraminčių, o kartais – tiesiog supratingų stebėtojų. Visi – labai reikalingi. Nes palikimą ateičiai kuriame dabar. 

NENUSTOTI: MOKYTIS IR MOKYTI 

„Tik tai, kas tikra“ sukursime kartu. Tiesiog susiėję ir prakalbę – vienąsyk balsu, kitąsyk – instrumentu. Suklusę ir nustebę, kaip ir kiek gebame. Visi: jauni ir išmintimi turtingi, klausiantys ir išgyvenę, išjautę atsakymus į tuos klausimus. Neatsitiktinai į renginius ypač kviečiami Panevėžio rajono švietimo centro vienijami Trečiojo amžiaus universiteto ( TAU ) klausytojai. Juk tokia daugybė – net dvidešimt du – rajone veikiantys dekanatai skleidžia žinią: vyresnieji nori nenustoti mokytis, aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime, jiems rūpi saugoti, auginti tradicijas, dalintis žiniomis su jaunaisiais, mokytis vieniems iš kitų. Kartų ( vaikų – tėvų – senelių ) ryšio, kurio viena tvirčiausių gijų – kultūriškumas ir tradicinių vertybių puoselėjimas – stiprinimui, jaunimas ir senjorai bus kviečiami kartu įsitraukti į kultūrines veiklas, dirbtuves. Išskirtine diena taps koncertas Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilikoje. Visos Lietuvos žiūrovai pamatys ilgus metus kurtos ir turtintos Muzikos mokyklos tradiciją – Motinos dienai skirtame renginyje į sceną kopti visiems šios ugdymo įstaigos kolektyvams. Šįsyk tai bus proga muzikuoti visiems projekto dalyviams, vietos bendruomenei, Panevėžio rajono gyventojams. 

LAUKIAME, KAD KARTU SKELBTUME DŽIAUGSMĄ 

Visą pavasarį švęsime muziką, kovą ir balandį rinkdamiesi Ramygaloje, Krekenavoje, Naujamiestyje, o kulminaciniam sąskambiui – Krekenavos bazilikoje. Gegužę TV ekranuose žiūrėsime, kaip mums pavyko. Laukiame visų, kurie tiki, kad melodija savam krašte – ir malda, ir palaima, ir dienos lengvumas, ir šviesa, ir laisvė. Kovo 23d. – Ramygalos kultūros centre – Panevėžio rajono muzikos mokyklos jaunių choro pasirodymas ir chorinio dainavimo mokymai. Kovo 28d. – Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos salėje – Panevėžio rajono muzikos mokyklos folklorinio ansamblio pasirodymas ir etnokultūrinės dirbtuvės renginio dalyviams. Balandžio 21d.– Naujamiesčio parapijos namų salėje – Panevėžio rajono muzikos mokyklos Tautinių instrumentų orkestro „Žilvitis“ koncertas ir kūrybinės dirbtuvės. Gegužės 28d. – Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilikoje – bendras visų projekto „Tik tai, kas tikra“ dalyvių koncertas. 

VšĮ Aukštaitijos RTR informacija

Startuoja VšĮ Aukštaitijos RTR iniciatyva – Vietos projektas „Tik tai, kas tikra“, įgyvendinamas pagal Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonę „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6