Naujienos

Startuoja VšĮ Aukštaitijos RTR iniciatyva – Vietos projektas „Tik tai, kas tikra“, įgyvendinamas pagal Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonę „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

2023 03 24

Iš chorinės muzikos tradicijų miesto - Ramygalos

Kaip žadėjome, taip ir padarėme – sugiedojome savo dainelę. Beveik taip pavadintu renginiu – „Giedu dainelę“ vakar Ramygalos kultūros centre sukūrėme STEBUKLĄ. Koks kitas vardas tiktų reginiui, kai į sceną bendram kūriniui pakyla visos trys – vaikų – tėvų – senelių, o prisiminimuose – ir prosenelių – kartos. Kai nuo naujai atrasto palikimo, kad Ramygala – giliausių chorinio dainavimo tradicijų miestas, – atima žadą. Tuomet darsyk įsitikini, jog muzikai suteikta ypatinga galia: atsklendus iš nepažinotų tolių įsikurti dabartyje ir skubėti ateitin.

Arvydo Skrebės nuotraukose kviečiame ieškoti savęs, savo artimųjų, draugų, pažįstamų. Tikrai rasite, juk šioje Chorinės muzikos laboratorijoje dalyvavo ir Panevėžio rajono muzikos mokyklos jungtinis jaunių choras, vadovaujamas Vaidos Nevulienės ir Vijoletos Kirpotienės, Lengvosios muzikos orkestras ( vadovas Kęstutis Plančiūnas ), ir Panevėžio rajono švietimo centro Trečiojo amžiaus universiteto ( TAU ) Ramygalos fakulteto klausytojai, ir žmonės, tiesiog mylintys muziką, vertinantys bendruomeniškumo džiaugsmą. „Giedu dainelę“ susiėjimas, virtęs gražiausia dvasios bendraminčių švente, gegužės 20d. 12.30 val. TV8 kanale taps „Tik tai, kas tikra“ laida. Ji bus puikiausia proga prisiminti, kaip kartu pynėme krašto tradicijų ir kultūros pynę, liksiančią istorijai. Ačiū ramygaliečiams, sukūrusiems stebuklą! Kovo 28d. susitiksime Etnokultūrinėse dirbtuvėse „Kas po mano sodelį vaikščiojo“ Krekenavoje. Kviečiame ir laukiame.

VšĮ Aukštaitijos RTR informacija

Apie tuos, kuriems melodija savam krašte – ir laisvė, ir palaima, ir malda

Nepraėjus nė porai savaičių po jaudinančių Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 33 – ųjų iškilmių, trys Panevėžio rajono švietimo ir kultūros organizacijos – VšĮ Aukštaitijos RTR, Panevėžio rajono muzikos mokykla bei Panevėžio rajono švietimo centras – vėl kviečia draugėn, skelbdamos, jog kovo 23 – ąją Ramygaloje prasideda      „Tik tai, kas tikra“.

Tereikia Panevėžio rajono muzikos mokyklos kolektyvams žengti į sceną – ir žiūrovų veidai pražįsta pavasariu

PALIKIMAS – ATEIČIAI 

„Tik tai, kas tikra“ – viešosios įstaigos Aukštaitijos RTR – didžiausią dėmesį skiriančios kultūriškumo ir pilietiškumo puoselėjimui, edukaciniam turiniui – inicijuotas projektas. Sumanyta: sukurti keturias televizijos laidas ( po vieną iš trijų didžiausiųjų muzikos mokyklos filialų, ir vieną – idėją apibendrinančią ). Tai – vaizdo pasakojimai apie kartų bendrystę, šeimas, vienijamas muzikos, senelių ir tėvų pavyzdį, įkvėpusį vaikus muzikuoti, galimybę gyventi kitokį – šviesesnį – gyvenimą, kurią įteikė muzika, tuo pačiu jos palytėtąjį įpareigojusi aplink save telkti visą kaimo bendruomenę. Savaime suprantama, kad nė viena istorija neapsieis be pagrindinio herojaus, ar net kelių. Juos sups ne mažiau svarbūs ir antro, ir trečio plano atlikėjai ( jei naudotume teatrinius terminus ), daugybė pagalbininkų, patarėjų, tiesiog esančių toje pačioje erdvėje, gyvenančių tame pačiame laike, bendraminčių, o kartais – tiesiog supratingų stebėtojų. Visi – labai reikalingi. Nes palikimą ateičiai kuriame dabar. 

NENUSTOTI: MOKYTIS IR MOKYTI 

„Tik tai, kas tikra“ sukursime kartu. Tiesiog susiėję ir prakalbę – vienąsyk balsu, kitąsyk – instrumentu. Suklusę ir nustebę, kaip ir kiek gebame. Visi: jauni ir išmintimi turtingi, klausiantys ir išgyvenę, išjautę atsakymus į tuos klausimus. Neatsitiktinai į renginius ypač kviečiami Panevėžio rajono švietimo centro vienijami Trečiojo amžiaus universiteto ( TAU ) klausytojai. Juk tokia daugybė – net dvidešimt du – rajone veikiantys dekanatai skleidžia žinią: vyresnieji nori nenustoti mokytis, aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime, jiems rūpi saugoti, auginti tradicijas, dalintis žiniomis su jaunaisiais, mokytis vieniems iš kitų. Kartų ( vaikų – tėvų – senelių ) ryšio, kurio viena tvirčiausių gijų – kultūriškumas ir tradicinių vertybių puoselėjimas – stiprinimui, jaunimas ir senjorai bus kviečiami kartu įsitraukti į kultūrines veiklas, dirbtuves. Išskirtine diena taps koncertas Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilikoje. Visos Lietuvos žiūrovai pamatys ilgus metus kurtos ir turtintos Muzikos mokyklos tradiciją – Motinos dienai skirtame renginyje į sceną kopti visiems šios ugdymo įstaigos kolektyvams. Šįsyk tai bus proga muzikuoti visiems projekto dalyviams, vietos bendruomenei, Panevėžio rajono gyventojams. 

LAUKIAME, KAD KARTU SKELBTUME DŽIAUGSMĄ 

Visą pavasarį švęsime muziką, kovą ir balandį rinkdamiesi Ramygaloje, Krekenavoje, Naujamiestyje, o kulminaciniam sąskambiui – Krekenavos bazilikoje. Gegužę TV ekranuose žiūrėsime, kaip mums pavyko. Laukiame visų, kurie tiki, kad melodija savam krašte – ir malda, ir palaima, ir dienos lengvumas, ir šviesa, ir laisvė. Kovo 23d. – Ramygalos kultūros centre – Panevėžio rajono muzikos mokyklos jaunių choro pasirodymas ir chorinio dainavimo mokymai. Kovo 28d. – Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos salėje – Panevėžio rajono muzikos mokyklos folklorinio ansamblio pasirodymas ir etnokultūrinės dirbtuvės renginio dalyviams. Balandžio 21d.– Naujamiesčio parapijos namų salėje – Panevėžio rajono muzikos mokyklos Tautinių instrumentų orkestro „Žilvitis“ koncertas ir kūrybinės dirbtuvės. Gegužės 28d. – Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilikoje – bendras visų projekto „Tik tai, kas tikra“ dalyvių koncertas. 

VšĮ Aukštaitijos RTR informacija